Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba

Šolsko svetovalno delo vodi Biljana Petrović. Na njo se lahko obrnete starši, učenci ali učitelji. Svetovalna delavka vam je na voljo vsak delavnik od 7:30 do 14:30. Lahko se oglasite v njeni pisarni ali pa jo pokličete na številko 05 330 88 03. Za sestanek se je možno dogovoriti tudi v popoldanskem času.

Temeljne naloge šolske svetovalne službe so:

 • vzpostavljanje, razvijanje in vzdrževanje konstruktivnega soočanja in sodelovanja vseh udeleženih v projektu pomoči/svetovanja;
 • vzpostavljanje in razvijanje mreže pomoči;
 • omogočanje optimalne zadostitve potreb učencev in njihovih staršev;
 • sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju individualiziranih programov za učence;
 • organiziranje in izvajanje preventivnih delavnic za učence, starše, zaposlene;
 • pomoč staršem, učencem in zaposlenim pri razreševanju učno-vzgojnih dilem, vprašanj;
 • poklicno informiranje in usmerjanje – poklicna orientacija;
 • sodelovanje pri vpisu učencev v programe nižjega poklicnega izobraževanja in v druge oblike vključevanja po zaključeni osnovni šoli;
 • sodelovanje pri urejanju pogojev pred sprejemom učencev novincev;
 • sodelovanje pri urejanju subvencioniranja in regresiranja prehrane učencev in subvencioniranja šole v naravi;
 • sodelovanje pri razvijanju in ohranjanju ugodne šolske klime;
 • mentorsko vodenje prostovoljcev in spremljanje njihovega prostovoljnega dela;
 • sodelovanje pri projektih šole.
Dostopnost