Skoči na glavno vsebino

PPVI

Program dela oddelkov posebnega programa vzgoje in izobraževanja

 • Priprava in usklajevanje urnikov,
 • usklajevanje nadomeščanja,
 • koordinacija dela med učitelji v dopoldanskem in popoldanskem času,
 • organizacija in izvedba dnevov dejavnosti,
 • priprava roditeljskih sestankov,
 • aktivno sodelovanje s starši,
 • obravnava otrokovih specifičnih potreb in iskanje primernih rešitev,
 • obravnava sprememb v šolski zakonodaji,
 • priprava, organizacija in aktivno sodelovanje na tekmovanjih,
 • vključevanje v projekte Zeleni nahrbtnik, Zdrava šola, Pozdrav pomladi, Shema šolskega sadja, Shema šolskega mleka, Mozaik, Čezmejno sodelovanje,
 • strokovno izobraževanje članov aktiva,
 • stalno spremljanje napredka otroka.

Related Images:

Dostopnost