Interesne dejavnosti

Na šoli potekajo interesne dejavnosti v obeh programih izobraževanja.

Dejavnosti za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS):

Interesna dejavnost Mentor
Računalniški  krožek Samo Žerjal
Gibanje za bralno značko Erika Orel, Tjaša Skupek in Maja Černe Bralič
Ustvarjalne urice Erika Orel
Igramo se po angleško Erika Orel
Otroška pevska skupina Tamara Kolenc
Mladinska pevska skupina Petra Volarič
Gibalne urice Kristina Perič
Šolska skupnost učencev Vikica Ladinik
Igriva italijanščina Tea Jejčič
 Otroški šolski parlament Tina Korče

 

Dejavnosti za posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI):

Interesna dejavnost Mentor
Pohodniški krožek Jelena Komel
Aranžerski krožek Klavdija Namar Pogačnik
Športni krožek Tina Krožek
Računalniški krožek Janja Žnidarčič
Pevska skupina Tamara Kolenc